Římskokatolická farnost Srbská Kamenice

 

Srbská Kamenice 43

407 15 Srbská Kamenice

IČ: 46717943

tel.: 606240940

e-mail: fara.srbska@tiscali.cz

 

 

správa farností: Arnoltice, Horní Habartice, Horní

Prysk, Jedlka, Jetřichovice, Kerhartice, Malá Bukovina,

Markvartice u Děčína, Mařenice, Merboltice, Růžová,

Rychnov u Děčína, Srbská Kamenice, Valkeřice,

Verneřice

     

.

 

V Srbské Kamenici, dne 2. května 2022

   
     
  Milý otče,  
     
 

srdečně Vás zdravím v radostné velikonoční době. Rád bych se připomenul po třech letech se svým posláním v severočeském pohraničí a také dal na vědomí, že jsem zatím, díky Bohu, živ a zdráv. Žijeme v čase, který je pro všechny z nás dobou náročnou, dobou, která mění naše plány, dobou pokání, dobou, která nás nenechává klidnými. Přesto mám v plánu vás navštívit, povzbudit se a ujistit, že práce pro Pána je tou nejkrásnější, kterou můžeme s radostí konat. Přiznám se, že mně moje „moravské turné“ chybělo a také naše osobní pravidelné setkání. Vždy jsem od Vás odjížděl povzbuzen a načerpal, sice z krátkého, ale milého setkání mnoho. Věřím, že ani vy to nemáte v tomto čase jednoduché, musíte redukovat aktivity ve farnosti a mrzí vás, že je leccos omezené.

 
  Podobné to je i s mými činnostmi, přesto se snažím i nadále pracovat na poli Páně a buduji, pokud mám ještě sil.  
     
  Snažím se na obnovy získat příspěvky z různých stran, ale i k těm je třeba přidat svůj finanční podíl.  
  Věřím, že vás především zajímá, jak žijí naše křesťanská společenství a jak vnímají místní lidé znovuzrozené kostely.  
  V loňském roce přijali svátost křtu v kostele sv. Anny v Jedlce tři dospělí, před dvěma roky v kostele sv. Václava v Malé Bukovině šest. Na naše poměry je to nadprůměr. Covid se ovšem promítnul také zde do návštěvnosti bohoslužeb, někteří farníci se od vypuknutí pandemie z kostelů vytratili, ale zase přicházejí noví. Společenský život byl ale všude ochromen a podstatně omezen. Jistě se každý z nás snaží povzbuzovat druhé, doprovázet je, modlit se a doufat v lepší zítřky.  
     
  Drahý otče, protože nás v blízké době čekají další nutné práce, zvláště na kostele sv. Anny ve Verneřicích, dovoluji si Vás oslovit a požádat o finanční pomoc. Místní lidé se mně ptají po dokončení kostela, ale vše je závislé na dalších prostředcích, aby se mohly plánované práce dokončit. Jsem si vědomý, že prosebníků je více než dost, ale přesto doufám, že v nás zůstává misijní duch a víra spojená s nadějí, že neděláme práci, která by vyšla nadarmo. Také jsem si vědomý, že i vaše kostely byly během lockdownu navštěvovány omezeně, máte možná sám starosti, jak farní aktivity financovat, přesto ve skrytu duše doufám, že se alespoň vdovin haléř pro severočeské misie u Vás najde. A kdyby snad jste byl v tíživé situaci i vy, povzbudíme se navzájem v naší práci.  
     
  Naše farnosti, i když jsou stále potřebné, také pomáhají jak se dá. Loni to byla pomoc postiženým tornádem v Mikulčicích u Hodonína. Jedné vytypované rodině jsme poslali alespoň 40.000,- Kč, i když by jistě potřebovali desetkrát více. Letos na ni budeme pamatovat znovu, protože jsme v tříkrálové sbírce vybrali rekordních 245.000,- Kč (na 8 tisíc obyvatel).  
     
  Cestu po několika farnostech olomoucké arcdiecéze cítím jako velkou podporu „ mého“ díla.  
     
  Na setkání a vzájemné povzbuzení z práce na vinici Páně se těší
Marcel Hrubý,
správce farností
 
     
 

bankovní spojení: Římskokatolická farnost Srbská Kamenice, číslo účtu: 0924470379/0800

 

 V Pitíně je možné finanční příspěvek na misie v severních Čechách předat p. Lence Juřenové, p. Jiřímu Viceníkovi, nebo v sakristii.

 

..

 

 
   
               
Kostel sv. Anny ve Verneřicích

Rád bych v co nejkratší době otevřel pro věřící lid kostel sv. Anny ve Verneřicích. Obnovuje se již několikátým rokem, je to kostel velký, bude centrálním chrámem nejen Verneřic, ale celého okolí. Právě připravujeme položení finální dlažby, restauruje se mobiliář, jsou osazená nová okna a snad se letos posuneme k vysněnému dokončení a posvěcení.

 

 

 
     

Verneřice – kostel sv. Anny – oprava soklových omítek – září 2021

 

Verneřice – kostel sv. Anny – oprava soklových omítek – detail – září 2021

   
 

 

   

.

 
 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Arnolticích

Velkou akcí je obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Arnolticích, který v posledních dvou letech dostal mimo věž „ nový kabát“ a není už ostudou tamní návsi. Právě je před námi velká oprava věže, obec dokončuje sbírku na věžní hodiny a začínáme s celkovou elektroinstalací kostela, jsou vysekané drážky a budou se pokládat kabely. Díky lešení, které vlastní farnost, se ušetří hodně financí. Ovšem i díky lešenářům, kteří mně zůstávají věrní. Přijíždějí každoročně z farnosti Křižanov v brněnské diecézi a z farnosti Bílovice v arcidiecézi olomoucké.

               
                 
   

 

 

 

 

 

Arnoltice – kostel Nanebevzetí Panny Marie –

pohled od severu – 2018

Arnoltice – kostel Nanebevzetí Panny Marie –

pohled od severu – 2018

Arnoltice – kostel Nanebevzetí Panny Marie –

pohled od severu – léto 2021

     

 

   
 

Arnoltice – Kostel Nanebevzetí Panny Marie – průčelí kostela – 2019

 

 

 

 

 

 

 

Arnoltice – kostel Nanebevzetí Panny Marie – pohled od jihovýchodu – 2020

 
 
 

.

 

 

   
                 
Kostel sv. Maří Magdalény v Mařenicích

Téměř dokončená je oprava kostela sv. Maří Magdalény v Mařenicích, kde jsou položené dlažby v ambitu kostela, je hotová oprava interiéru věže (schody a nátěry) a zbývá pouze dokončit vzduchový kanál kolem vnějších zdí ambitu.

 

 

 
 

Mařenice – kostel sv. Marie Magdalény – oprava kamenných prvků kostela – 2021

 

Mařenice – kostel sv. Marie Magdalény – oprava dlažeb v ambitu – léto 2021

 

Mařenice – kostel sv. Marie Magdalény – dokončená oprava dlažby v ambitu kostela – září 2021

   
                 
 

 

   

.

.

 
   
               
Dřevěná fara v Jetřichovicích

Pokračujeme také s obnovou krásné dřevěné fary v Jetřichovicích, která by se měla proměnit v objekt k ubytování hostí, v místě, které je atraktivním východiskem do Národního parku České Švýcarsko. Jenže zatím jsme teprve v první fázi obnovy, dokončuje se oprava střechy a severní pavlače, která se musela rozebrat, protože hrozila zřícením.

 

 

 
     

Jetřichovice – farní budova – oprava krovu a demontáž pavlače – 2020

 

Jetřichovice – farní budova – obnova severní pavlače – prosinec 2021

   
 

 

   

.

 
 
Kaple sv. Kříže v Markvarticích

Díky příspěvku z Ústeckého kraje a Ministerstva kultury stavíme prakticky kopii kaple sv. Kříže v Markvarticích, která byla v době socialismu rozebrána na garáž a zůstalo z ní stát pouze průčelí. Mile mne překvapila finanční dotace z kraje, je vidět, že výměna vedení za bývalé komunistické je ku prospěchu a Ústecký kraj se rozhodl opět finančně podporovat farnosti. Letos je v plánu také dokončení kaplí křížové cesty, které lemují ohradní zeď kostela. Všechny byly zničené, zachovaly se pouze sokly a některé jsou už nyní obnovené a zbývajících osm postavíme díky přidělené dotaci prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS) Labské skály.

               
                 
 

 

 

 

 

 

 

 
   
   

 

 
                     
 

Markvartice – kaple sv. Kříže v areálu kostela sv. Martina – rozkradené torzo – 2015

 

 

 

Markvartice – kaple sv. Kříže v areálu kostela sv. Martina – dostavba kaple – listopad 2020

 

 

 

Markvartice – kaple sv. Kříže v areálu kostela sv. Martina – dostavba kaple – listopad 2021

 
 
 

 

     

 

.

 
 
Kostel sv. Barbory ve Valkeřicích

Novou akcí jsou počáteční práce na vybudování pietního místa původního kostela sv. Barbory ve Valkeřicích. Krásný kostel, který nechal pro Valkeřice postavit hrabě Špork, byl vyhozen komunisty do povětří 11. 7. 1975. Loni se nám podařilo pod dvoumetrovou navážkou najít původní základy kostela a dokonce i část podlahy. V budoucnu by na místě kostela mělo vzniknout pietní místo. Dostavěné obvodové zdi do výše cca 50 cm kopírující půdorys kostela. Byl to monumentální chrám o rozměrech 45 x 16 metrů.

               
                 
 

   

 

 

 

 

 

 
   
   

 

 
                     
 

Valkeřice – kostel sv. Barbory – zbořen 11. 7. 1975

 

 

 

Valkeřice – kostel sv. Barbory – inteiér – pohled z kruchty – odstřelen 11. 7. 1975

 

 

 

Valkeřice – kostel sv. Barbory – současný pohled na odhalené základy kostela – říjen 2021

 
 
 

.

 
 
Kostel sv. Petra a Pavla v Horním Prysku

Na letošní rok je odložená oslava 300 let kostela sv. Petra a Pavla v Horním Prysku. Při té příležitosti bychom do věže kostela rádi vyzdvihli zvony, které jsme dostali darem z farnosti Schwabach u Norimberka. V Německu dochází k rušení některých kostelů, které již nejsou navštěvované. Tyto zvony pocházejí z kostela postaveného po válce. V chrámě, který slaví kulaté výročí, bude vítat věřící krásná nově zrestaurovaná socha sv. Zikmunda, uhrazená díky dotaci z Ministerstva kultury, jejíž foto vidíte v příloze dopisu.

               
                 
 

   

 

 

 

 

 

 
   
   

 

 
                     
 

Kostel sv. Petra a Pavla v Horním Prysku – zvonice – 2021

 

 

 

Zvony z německého města Schwabach pro kostel v horním Prysku – Passau – zvonařská dílna – září 2021

 

 

 

Kostel sv. Petra a Pavla v Horním Prysku – zrestaurovaná socha sv. Zikmunda – říjen 2021

 
 
 

.

 
   
               
Hřbitov na Malé Bukovině

Kromě oprav kostelů se podařilo pokročit díky podpoře Česko – německého fondu budoucnosti v opravě hřbitova na Malé Bukovině. Jsem rád, že některé opravené náhrobky budou také budoucím generacím vypovídat o komunitě, která zde žila do roku 1945. Většina z nich byla poničená, proto jejich oprava včetně nápisových desek, kde se některé údaje vyhledávaly v matrikách, byla náročná.

Před dvěma roky přijali svátost křtu  v kostele sv. Václava v Malé Bukovině šest dospělých.

 

 

 
     

Malá Bukovina – hřbitov u kostela sv. Václava – obnova poničených náhrobků – Familie Ahne – 2019

 

Malá Bukovina – hřbitov u kostela sv. Václava – obnova poničených náhrobků – Familie Ahne – říjen 2021

   
 

 

   

.

 
   
               
Jedlka

V loňském roce přijali svátost křtu v kostele sv. Anny v Jedlce tři dospělí.

     

 
         

Jedlka – kostel sv. Anny – poutní mše svatá se křty dospělých – 25. 7. 2021

   
 

 

   

bankovní spojení: Římskokatolická farnost Srbská Kamenice, číslo účtu: 0924470379/0800

.

Zpět na hlavní stránku